5

Rekrutacja

UWAGA RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECI – KANDYDATÓW DO ŻŁOBKA!!!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ROZPOCZYNA SIĘ 01.03.2023r.!!!

Uwaga rodzice/ opiekunowie prawni dzieci – kandydatów do żłobka!!! W dniach od 01.03.2022r. do 24.03.2023r. odbędzie się nabór na rok 2023/2024 do Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie oraz filii. Procedura naboru oraz kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej żłobka. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się
z dokumentami i prawidłowe wypełnienie kart zgłoszenia. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka przyjmowane będą w formie skanu na poczcie mailowej rekrutacja@dom-nad-strumykiem.pl oraz pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby żłobka 6-200 Głogów, ul. Strumykowa 3. Karty dostarczone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Procedura naboru do żłobka 2023-2024

Karta zapisy do żłobka 2023-2024