Regulaminy i uchwały


REGULAMINY: ============================================================================= REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA - Zarządzenie nr 11/2018 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA   UCHWAŁY: ============================================================================= STATUT ŻŁOBKA OPŁATY ŻŁOBKOWE UCHWAŁA NR XLIII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE UCHWAŁA NR XLIII/277/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE UCHWAŁA NR XXXIV/325/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
Skip to content