ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Żłobek dofinansowany z budżetu państwa „Program MALUCH+ 2021

Nazwa zadania – „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Wartość dofinansowania 105.960,00 zł
Całkowita wartość zadania 132.450,00 zł

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” w Głogowie wydatkuje otrzymaną dotację celową zgodnie z kosztorysem i harmonogramem. Otrzymane środki finansowe zostają wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Dotacja celowa pokrywa również zakup energii, czyli gazu, wody, prądu i energii cieplnej oraz jest wykorzystywana do zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia placówki. Są to pomoce edukacyjne, tekstylia, drobny sprzęt i wyposażenie kuchni, materiały biurowe i papiernicze, artykuły plastyczne i dekoracyjne, materiały na cele gospodarcze. Dzięki dotacji możliwa jest coraz lepsza realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.