ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 6 MAJA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 6 MAJA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się poniższymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy żłobka oraz procedury przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka w czasie zagrożenia epidemicznego.  

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 6 MAJA 2020 R. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Żłobek czynny jest w godzinach 6.00 – 16.30. Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00, odbieramy max. do godz. 16.15 Grupy będą przebywać i spożywać posiłki w wyznaczonych i stałych salach. Każde pomieszczenie użytkowane w żłobku zostaje wyposażone w płyn dezynfekujący. Pracowników zobowiązuje się  do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk i nadzorowania podczas tej czynności dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Z sal żłobkowych zostaną usunięte wszelkie zabawki i sprzęty,  których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany). Zabrania się przynoszenia przez dzieci do żłobka zabawek i innych przedmiotów pochodzących z domu.  

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.   Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.   Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta. Dziecko przychodzące do żłobka będzie miało mierzoną temperaturę Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka, do podpisania:
  1. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
  2. Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
  3. Zgody na mierzenie temperatury dziecku.
Skip to content