Organizacja pracy żłobka od 6 maja na czas zagrożenia epidemicznego

Miejski Żłobek Publiczny Integracyjny w Głogowie

Organizacja pracy żłobka od 6 maja na czas zagrożenia epidemicznego

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 6 MAJA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się poniższymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy żłobka oraz procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
ze żłobka w czasie zagrożenia epidemicznego.

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 6 MAJA 2020 R. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Żłobek czynny jest w godzinach 6.00 – 16.30.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00, odbieramy max. do godz. 16.15

Grupy będą przebywać i spożywać posiłki w wyznaczonych i stałych salach.

Każde pomieszczenie użytkowane w żłobku zostaje wyposażone w płyn dezynfekujący.

Pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk
i nadzorowania podczas tej czynności dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Z sal żłobkowych zostaną usunięte wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany).

Zabrania się przynoszenia przez dzieci do żłobka zabawek i innych przedmiotów pochodzących z domu.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.

Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.

Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.

Dziecko przychodzące do żłobka będzie miało mierzoną temperaturę

Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka, do podpisania:

  1. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
  2. Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
  3. Zgody na mierzenie temperatury dziecku.