Zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze

ZABAWY RUCHOWE

 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 2. Ćwiczenia ruchowo – naśladowcze
 3. Zabawy ruchowe przy śpiewie

 

CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu.

 

ZABAWY DYDAKTYCZNE

 1. Opowiadanie bajek
 2. Oglądanie ilustracji
 3. Śpiewanie piosenek, zabawy umuzykalniające

 

CELE: Rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń; kształtowanie wrażliwości słuchowej, kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych, czynności wykonywanych w życiu codziennym.

 

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE

 1. Budowa z klocków
 2. Korzystanie z zabawek manipulacyjnych

 

CELE: Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie wyobraźni, myślenia i spostrzeżeń; kształtowanie sprawności manualnej.

 

ZABAWY WSPOMAGAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE DZIECKA

 

 1. Zabawy wykorzystujące elementy metody Peto ( ucząc dzieci samodzielności, posługuje się charakterystycznymi ćwiczeniami opartymi na zasadach rytmizacji. Wspólnie na głos opisują wykonywaną czynność a sam konduktor nie ćwiczy manualnie z dzieckiem tylko na głos steruje ruchami, co zwiększa świadomość wykonywanych ruchów. Rytmizacja ma też na celu ułatwienie zapamiętania wykonywanych poleceń i poprawę płynności ich wykonywania. Uczy także poprawnego wymawiania słów).

 

W ciągu roku przewidziane są atrakcje takie jak:

 • bal noworoczno – karnawałowy
 • zabawa mikołajkowa
 • dzień rodziny
 • występy podczas uroczystości ośrodka
 • urodzinki