Bezpieczeństwo

Dziecko wydawane jest rodzicom lub opiekunom prawnym osobiście przez opiekunkę. Jeżeli dziecko odbierane jest przez innego członka rodziny lub osoby zaprzyjaźnione – osoby te muszą posiadać dodatkowe upoważnienie wydane przez rodziców dziecka oraz okazać się dowodem tożsamości. Wejścia do żłobka zabezpieczone są drzwiami z elektromagnesem oraz zamkiem, tak więc wejście na teren możliwe jest tylko po uprzednim kontakcie przez domofon. Ma to na celu uniknięcia wtargnięcia do żłobka osób niepożądanych.

 

Poniżej kilka zasad, którymi kierujemy się w naszej pracy:

  • Dbamy o pogodny nastrój i pełną życzliwości atmosferę
  • Nie ulegamy we wszystkim dziecku, ale jednocześnie nie wymagamy od niego ponad jego siły
  • Przestrzegamy ustalonego regulaminu dnia dziecka
  • Dostarczamy dziecku odpowiednich bodźców rozwojowych
  • Nie traktujemy sami i nie pozwólmy innym traktować naszego dziecka jak zabawkę na pokaz
  • Staramy się dawać dziecku okazję do stawania się coraz bardziej samodzielnym i zaradnym
  • Nie zapominamy kształtować charakteru dziecka poprzez wyrabianie życzliwego stosunku do wszystkiego i wszystkichów. Zajęcia dostosowane spoziomu jego rozwoju.
  • Nie trzymamy dziecka w izolacji – niech od samego początku wzrasta w społeczeństwie, poznaje swoje prawa i obowiązki w stosunku do niego
  • Staramy się być w obecności dziecka zawsze spokojnymi i zrównoważonymi, nasz niepokój, gniew czy zniecierpliwienie – zawsze ujemnie odbija się na dziecku
  • W swym postępowaniu z dzieckiem staramy się stosować więcej nagród niż kar, pamiętając o tym, że więcej dobrego można osiągnąć chwaląc niż ganiąc.

 

Szczególny nacisk kładziemy na dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe traktowanie, pełne szacunku i troski rozbudzając dziecięcą ciekawość i wzmacniając poczucie wartości.