O nas

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” w Głogowie wraz z filią powstał z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Głogowie, a zrealizowany dzięki środkom finansowym Gminy Miejskiej Głogów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” oraz dzięki środkom z Unii Europejskiej na zadanie „Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020.

 

Żłobek przygotowany jest do przyjęcia 81 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat z terenu miasta Głogowa. Nad dziećmi sprawuje opiekę wykwalifikowany personel – opiekunki, pielęgniarka, pokojowe. Jest to personel z odpowiednim wykształceniem do pracy z dziećmi małymi.

Miejski Żłobek Publiczny Integracyjny w Głogowie

Grupy mają swoje pomieszczenia – jadalnię, bawialnię, sypialnię, łazienkę i szatnię, oddzielne wejścia.

Dzieci małe, ze względu na wiek, wymagają stałej opieki i pomocy w codziennych czynnościach, takich jak: mycie, przewijanie, karmienie, zdobywanie samodzielnych umiejętności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe, wspomagające rozwój psycho – ruchowy, który ma duże znaczenie w tym etapie rozwoju człowieka. Nasze opiekunki korzystają z nowatorskich pomysłów edukacyjnych, wykorzystując w codziennej pracy Klanzę, czy metody Weroniki Sherborn.

 

Program pracy z dzieckiem obejmuje świadczenia wychowawczo-opiekuńcze nastawione na wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne, zdrowotne i profilaktyczne, a także żywieniowe dzieci. W celu ujednolicenia metod pracy z dzieckiem ściśle współpracujemy z rodziną. Naszą mocną stroną jest realizowanie programu skierowanego do grupy starszych dzieci (2-3 latków) „Pomóżmy dziecku przekroczyć próg przedszkola”.

 

Jadłospis jest urozmaicony i ustalany wg obowiązujących norm żywieniowych. Dla dzieci z alergią lub innymi chorobami, skład posiłków omawiany jest z rodzicami i dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka.

 

Nadzór nad blokiem żywienia prowadzi dietetyczka – inżynier technologii żywienia oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

Nasza galeria