O nas


Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem”Głogowie powstał z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Głogowie, a zrealizowany dzięki środkom finansowym Gminy Miejskiej Głogów
i Rządowego Programu „MALUCH”.

 

 

Żłobek przygotowany jest do przyjęcia 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat z terenu miasta Głogowa. Nad dziećmi sprawuje opiekę wykwalifikowany personel – opiekunki, pielęgniarka, pokojowe. Jest to personel z odpowiednim wykształceniem do pracy z dziećmi małymi.

 

Grupy mają swoje pomieszczenia - jadalnię, bawialnię, sypialnię, łazienkę i szatnię, oddzielne wejścia. Budynek dodatkowo wyposażony jest w wózkownię.

 

Dzieci małe, ze względu na wiek, wymagają stałej opieki i pomocy w codziennych czynnościach, takich jak: mycie, przewijanie, karmienie, zdobywanie samodzielnych umiejętności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe, wspomagające rozwój psycho – ruchowy, który ma duże znaczenie w tym etapie rozwoju człowieka. Nasze opiekunki korzystają z nowatorskich pomysłów edukacyjnych, wykorzystując w codziennej pracy Klanzę, czy metody Weroniki Sherborn.

 

Program pracy z dzieckiem obejmuje świadczenia wychowawczo-opiekuńcze nastawione na wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne, zdrowotne
i profilaktyczne, a także żywieniowe dzieci. W celu ujednolicenia metod pracy z dzieckiem ściśle współpracujemy z rodziną. Naszą mocną stroną jest realizowanie programu skierowanego do grupy starszych dzieci (2-3 latków) „Pomóżmy dziecku przekroczyć próg przedszkola”.

 

Jadłospis jest urozmaicony i ustalany wg obowiązujących norm żywieniowych.
Dla dzieci z alergią lub innymi chorobami, skład posiłków omawiany jest z rodzicami
i dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka.

 

Nadzór nad blokiem żywienia prowadzi dietetyczka – inżynier technologii żywienia oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

 

Harmonogram dnia

 • 6:00 -8:00 przyjmowanie dzieci
 • 8:00-8:15 przygotowanie do śniadania
 • 8:15-9:00 śniadanie - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków
 • 9:00-9:30 zabiegi higieniczne po posiłku
 • 9:30-10:45 podział na grupy wiekowe i zajęcia dydaktyczne, jak również przy ładnej pogodzie spacery i zabawy w ogródku
 • 10:45-11:00 przygotowanie do obiadu
 • 11:00-11:40 obiad, pomoc i karmienie dzieci – I danie
 • 11:40-12:00 zabiegi higieniczne po posiłku i przygotowanie do poobiedniego odpoczynku
 • 12:00-13:30 leżakowanie
 • 13:30-13:50 zabiegi higieniczne po spaniu i przygotowanie do obiadu
 • 13:50-14:15 obiad, pomoc i karmienie dzieci – II danie
 • 14:15-16:15 zabawy dowolne i odbiór dzieci przez rodziców lub opiekunów, podwieczorek

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńcze

ZABAWY RUCHOWE

 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 2. Ćwiczenia ruchowo - naśladowcze
 3. Zabawy ruchowe przy śpiewie

CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu.

 

ZABAWY DYDAKTYCZNE

 1. Opowiadanie bajek
 2. Oglądanie ilustracji
 3. Śpiewanie piosenek, zabawy umuzykalniające

CELE: Rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń; kształtowanie wrażliwości słuchowej, kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych, czynności wykonywanych w życiu codziennym.

 

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE

 1. Budowa z klocków
 2. Korzystanie z zabawek manipulacyjnych

CELE: Kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, kształtowanie wyobraźni, myślenia i spostrzeżeń; kształtowanie sprawności manualnej.

 

ZABAWY WSPOMAGAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE DZIECKA

  

 1. Zabawy wykorzystujące elementy metody Peto ( ucząc dzieci samodzielności, posługuje się charakterystycznymi ćwiczeniami opartymi na zasadach rytmizacji. Wspólnie na głos opisują wykonywaną czynność a sam konduktor nie ćwiczy manualnie z dzieckiem tylko na głos steruje ruchami, co zwiększa świadomość wykonywanych ruchów. Rytmizacja ma też na celu ułatwienie zapamiętania wykonywanych poleceń i poprawę płynności ich wykonywania. Uczy także poprawnego wymawiania słów).

 

W ciągu roku przewidziane są atrakcje takie jak:

 • bal noworoczno - karnawałowy
 • zabawa mikołajkowa
 • dzień rodziny
 • występy podczas uroczystości ośrodka
 • urodzinki

 

Bezpieczeństwo

 

Dziecko wydawane jest rodzicom lub opiekunom prawnym osobiście przez opiekunkę. Jeżeli dziecko odbierane jest przez innego członka rodziny lub osoby zaprzyjaźnione - osoby
te muszą posiadać dodatkowe upoważnienie wydane przez rodziców dziecka oraz okazać się dowodem tożsamości. Wejścia do żłobka zabezpieczone są drzwiami z elektromagnesem oraz zamkiem, tak więc wejście na teren możliwe jest tylko po uprzednim kontakcie przez domofon. Ma to na celu uniknięcia wtargnięcia do żłobka osób niepożądanych.

 

Poniżej kilka zasad, którymi kierujemy się w naszej pracy:

 • Dbamy o pogodny nastrój i pełną życzliwości atmosferę
 • Nie ulegamy we wszystkim dziecku, ale jednocześnie nie wymagamy od niego ponad jego siły
 • Przestrzegamy ustalonego regulaminu dnia dziecka
 • Dostarczamy dziecku odpowiednich bodźców rozwojowych
 • Nie traktujemy sami i nie pozwólmy innym traktować naszego dziecka jak zabawkę na pokaz
 • Staramy się dawać dziecku okazję do stawania się coraz bardziej samodzielnym
 • i zaradnym
 • Nie zapominamy kształtować charakteru dziecka poprzez wyrabianie życzliwego stosunku do wszystkiego i wszystkichów. Zajęcia dostosowane spoziomu jego rozwoju.
 • Nie trzymamy dziecka w izolacji - niech od samego początku wzrasta
 • w społeczeństwie, poznaje swoje prawa i obowiązki w stosunku do niego
 • Staramy się być w obecności dziecka zawsze spokojnymi i zrównoważonymi, nasz niepokój, gniew czy zniecierpliwienie - zawsze ujemnie odbija się na dziecku
 • W swym postępowaniu z dzieckiem staramy się stosować więcej nagród niż kar, pamiętając o tym, że więcej dobrego można osiągnąć chwaląc niż ganiąc.

 

Szczególny nacisk kładziemy na dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe traktowanie, pełne szacunku i troski rozbudzając dziecięcą ciekawość i wzmacniając poczucie wartości.

Skip to content