Dom nad Strumykiem

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” w Głogowie powstał z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Głogowie, a zrealizowany dzięki środkom finansowym Gminy Miejskiej Głogów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” oraz dzięki środkom z Unii Europejskiej na zadanie „Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Żłobek przygotowany jest do przyjęcia 81 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat z terenu miasta Głogowa.

Miejski Żłobek Publiczny Integracyjny w Głogowie

Nasze aktualności

Skontaktuj się z Nami

Miejski Żłobek Integracyjny

„Dom nad Strumykiem” w Głogowie

ul. Strumykowa 3

67-200 Głogów

woj. dolnośląskie

tel. 76 724 07 20

e-mail: zlobek@dom-nad-strumykiem.pl

 

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad Strumykiem” w Głogowie
– FILIA

ul. C.K. Norwida 5

67-200 Głogów

woj. dolnośląskie

tel. 577 003 774

e-mail: zlobek@dom-nad-strumykiem.pl

Współpraca

Gmina Miejska Głogów
Gmina Miejska Głogów
Facebook Gminy Miejskiej Głogów
Facebook Gminy Miejskiej Głogów
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Agencja Kreatywna MultiCreo
Agencja Kreatywna MultiCreo