Dom nad Strumykiem

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” w Głogowie powstał z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Głogowie, a zrealizowany dzięki środkom finansowym Gminy Miejskiej Głogów, Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” dzięki środkom z Unii Europejskiej na zadanie „Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz ze środków na zadanie Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem w Głogowie” współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy
i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+.

 

Żłobek wraz z filiami przygotowany jest do przyjęcia 121 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat z terenu miasta Głogowa.

Miejski Żłobek Publiczny Integracyjny w Głogowie

Nasze aktualności

Skontaktuj się z Nami

Miejski Żłobek Integracyjny

„Dom nad Strumykiem” w Głogowie

ul. Strumykowa 3

67-200 Głogów

woj. dolnośląskie

tel. 76 724 07 20

e-mail: zlobek@dom-nad-strumykiem.pl

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad Strumykiem” w Głogowie

– FILIA

ul. C.K. Norwida 5

67-200 Głogów

woj. dolnośląskie

tel. 577 003 774

e-mail: zlobek@dom-nad-strumykiem.pl

Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad Strumykiem” w Głogowie

– FILIA

ul. P. Skargi  5

67-200 Głogów

woj. dolnośląskie

tel. 531 747 957

e-mail: zlobek@dom-nad-strumykiem.pl

Współpraca

Gmina Miejska Głogów
Gmina Miejska Głogów
Facebook Gminy Miejskiej Głogów
Facebook Gminy Miejskiej Głogów
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Agencja Kreatywna MultiCreo
Agencja Kreatywna MultiCreo