REKRUTACJA NA NOWY ROK 2019/2020


Uwaga rodzice dzieci – kandydatów do żłobka!!! W dniach od 01.03.2019r. do 22.03.2019r. odbędzie się nabór na rok 2019/2020 do Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie wraz z filią przy
ul. C. K. Norwida 5. Procedura naboru oraz kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dostępne będą w siedzibie oraz na stronie internetowej żłobka. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka przyjmowane będą od 01.03.2019r. od godz. 7.30. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz karta zgłoszenia dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się
z dokumentami i prawidłowe wypełnienie kart zgłoszenia.

 
Karty przyjmujemy wyłącznie w formie papierowej od 01.03.2019r. od godz. 7.30, tylko
w siedzibie żłobka przy ul. Strumykowej 3.

 

Dokumenty do pobrania: