Regulaminy i uchwały


REGULAMINY:
=============================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA – Zarządzenie nr 11/2018
SCHEMAT ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA

 

UCHWAŁY:
=============================================================================

STATUT ŻŁOBKA

OPŁATY ŻŁOBKOWE

UCHWAŁA NR XLIII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

UCHWAŁA NR XLIII/277/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV/325/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE